Reklamace a servis

Je přirozeně naší snahou minimalizovat problémy způsobené dodáním vadného zboží. Předcházet se tomu snažíme výběrem spolehlivých dodavatelů, část produktů (vědecké batohy, deníky) jsou přímo z námi realizované a kontrolované výroby. Pokud se přesto vyskytne nějaký problém, zde je nejrychlejší cesta k řešení:

Zákazník obdrží nefunkční výrobek

Zboží vraťte ve čtrnáctidenní lhůtě po obdržení, po dohodě obdržíte buď náhradní funkční nebo peníze zpět.

Zákazník objeví skrytou vadu nebo v rámci záruční lhůty se projeví vada výrobku

Zboží co nejrychleji po zjištění vady nebo závady vraťte prodejci - buď do sídla firmy nebo poštou na adresu V.U.G. spol. s r.o., Hrubá Voda 57. Hlubočky, 783 61. Reklamace obdrží číslo a pod tímto číslem zákaznické reklamace (ČZR) pak proběhne další proces. Součástí vráceného zboží musí být číslo objednávky nebo daňového dokladu, prosíme o co nejpodrobnější popis závady a kontakty na vás. není vaší povinností dodávat zboží v originál obalu, ale doporučujeme tento použít zvláště pokud slouží zároveň jako ochrana před poškozením. Pokud se závada projeví na součásti zboží či výrobku, doporučujeme v případě specifických věcí jako součástky her napřed konzultovat na adrese odbyt@krausovi13.cz další postup.

  • Naši technici či autorizovaný servis našich dodavatelů posoudí vadu či závadu. Podle příslušných zákonných opatření pak vadu buď odstraníme, nebo se zákazníkem dohodneme odstoupení od smlouvy či dodávku nového výrobku.
  • Zakládáme si na co nejrychlejším vyřízení reklamace, 30 dnů je krajní hranice.
  • V případě, že se nejedná o reklamaci, ale požadavek na servis námi vyráběných produktů, obraťte se prosím s dotazy na možnosti na odbyt@krausovi13.cz, tam také směřujte požadavky na náhradní díly, náplně, atd. produktů dodávaných pod značkou Geniator.

Reklamační a servisní podmínky platí od 10.4.2017.